• Voor het plaatsen van de schutting dient de grond bouwrijp opgeleverd te zijn
  (een strook van ca. 35 cm op de erfafscheiding dient vrij te liggen van bestrating en/of beplanting.
  De betonpalen worden ca. 75 cm diep onder het maaiveld geplaatst waardoor er geen puin, beton of wortels meer aanwezig dient te zijn).
 • Indien er kabels en of leidingen aanwezig zijn in de grond dient dit op voorhand aangegeven te worden zodat hier rekening mee gehouden kan worden, A Janssen Montage is niet aansprakelijk voor beschadiging aan kabels/leidingwerk/straatwerk. Ook voert A Janssen Montage geen werkzaamheden uit m.b.t bestraten o.i.d.
 • De gewenste hoogte en het uitlijnen wordt in overleg met de klant bepaald. Indien de schutting niet op gewenste plek geplaatst is, is A Janssen Montage hier niet verantwoordelijk voor. 
 • De losplaats dient bereikbaar te zijn voor een bus met aanhanger, binnen 25 meter van de bouwplaats. Mocht dit niet mogelijk zijn dan horen wij dit graag.
 • Er dient stroom en eventueel water aanwezig te zijn.
 • Indien er een hemelwaterafvoer, een hoogte verschil of afloop plaats vindt, gelieve tijdig door te geven.
 • Nadat de schutting naar wens geplaatst is ontvangt u de factuur per e-mail.
  Het bedrag van de factuur dient direct na plaatsing voldaan te worden.
 • A Janssen Montage geeft 5 jaar garantie op betonrot, grove gaten, spontaan kapot knappen van beton en productiefouten.
  Beton is een natuurproduct waarbij er eventueel luchtbellen of verkleuringen aanwezig kunnen zijn, dit valt niet onder de garantie.
  Door een reactie met regenwater kan er kalk (witte uitslag) ontstaan, dit valt niet onder de garantie en zal vanzelf door het weer of slijtage verdwijnen. Om deze kalk uitbloei te voorkomen dient de schutting eenmalig geschilderd te worden met speciale betonverf.
 • In de loop der jaren zullen zowel de betonelementen als de houten tuinschermen door weesomstandigheden kunnen verkleuren. Helaas kunnen wij dit niet tegenhouden.
 • A Janssen Montage geeft 5 jaar garantie op (ge├»mpregneerd) houtrot, grove scheuren en productiefouten. Let wel hout is een natuurproduct en kan altijd werken.

 • Stormschade en schade door verzakking of andere invloeden van buitenaf vallen nooit onder de garantie.